Моделът

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”

Конспективна извадка за “Модел Ресурси М”


“Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.

Той:

- не е данъчен механизъм;

- е отрицание на неразвитост;

- затрива продължителна грешка;

- е средства и техники, свързани с ясна политика;

- е научно преобразование, от умения по икономическо строителство;

- за Правителство ─ повишава недвусмислени постъпления и снижава грижи.


При ползване, Моделът Ресурси М подсигурява:

- Сили.

- Ефективен надзор.

- Спазване на право.

- Нови работни места.

- Обезсилена инфлация.

- Устойчив темп на БВП.

- Без принудителни заеми.

- Съхранение на богатство.

- Нужни фискални резерви.

- По-малки разходи при ДЦК.

- Стабилни ОЛП и валутен курс.

- Регулиране на търговски дефицити.

- Източник на вноски за закрила на пари.

- Ликвидиране затруднения при банкиране.

- Премахване на генералната причина за криза.

- Защита на активи, кредитоспособност и услуги.

- Просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.

- Благотворна последица в света за над 10 млрд. евро на денонощие.

- Заличаване на предишни проблеми при:

► инвестиции;

► належаща прехрана;

► отстраняване на бедност;

► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;

► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;

► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.


Други силни страни на Регистрирани ресурси М:

- Те помагат.

- Публичен контрол.

- Съпътстващи ползи.

- Пълноценна инвестиция.

- Положителни последици.

- Слабостите се превъзмогват.

- Подкрепа за високо качество.

- Стъпаловидност и синхронност.

- Достъпност на закономерността.

- Бъдещето е при Модел Ресурси М.

- Добавка към съдържание на бюджет.

- Партиите засилват свои способности.

- Получаване на допълнителни средства.

- Понижение на данъци, до преустановяване.

- Определена и намалена Безпределна субсидия.

- Съответстващо на пазарни принципи разпределение.

- С професионални умения кадри, които разбират новости.

- Справедливи икономически, социален и други видове напредък.

- Партньорства с “Асоциация ...” и “Сдружения на разпоредители”.

- Регистрираният ресурс М завладява позиция на капитален елемент на стопанство.

- Основаване на специализиран орган. Същият ще се преобрази в Министерство.


Благоприятни възможности:

- Компетентност.

- Предвидима реализация.

- Затриване на диспропорции.

- Угрозите са сполучливо преодолими.

- Разкритие на “Обществен закон за Ресурс М”.

- Разбулена утопия “Вечност без употреба на Ресурси М”.

- Жизнена необходимост за минимум Безпределна субсидия.

- При приложение на Ресурси М ─ човечеството е с най-пълноценно усъвършенстване.

- Осъществима е проверка за истинността на теорията и установяване достоверност (верификация).

- Сведения за генералната причина за икономически (като форми на производствени и търговски) кризи.

- Улеснения за:

► защита на интернационални активи;

► международни банкиране и индустрия за финансови услуги.


Държавите:

- понеже пренебрегват Ресурс М, имат разрастнати налози;

- са с парадокс:

► игнорират разпоредители;

► въвеждат се допълнителни тежести.


Пример:

2010 г., добавъчно облагане:

- в Р. Гърция на банки;

- в Р. Румъния, за лихви от депозити.


След 2010 г., уголемяването на локални и глобални диспропорции е възлов въпрос в Р. България, ФРГ, Р. Гърция, Р. Румъния, Р. Португалия, Френска р., Кралство Испания, Италианска р., САЩ, Русия, КНР, Япония, Р. Турция, Украйна, Унгарска р., АС, Р. Индия, ФРБ, Р. Аржентина, Канада, Федерация Малайзия, Бруней Даруссалам, Арабска р. Египет, Великобритания, Р. Сърбия ...


Безпределната субсидия е:

- Генерална причина за криза;

- напрежение за социална и политическа дестабилизация.

 

Регистрираните ресурси М и парите са реалност.

Закрилата и разрастването на техни потребителни свойства стимулира пазара.

Отговорността за най-важните им качества:

- не е на разпоредители или притежатели на суми;

- неотменимо се носи от компетентни управници.


Афинитетът им привлича интерес.

Фиксира се неразделност ─ постъпките на властите за отстояване и подобряване на:

- едните, са и за другите;

- вторите, обезпечава първите.


Дискутира се, къде да се вложи повече енергия за тези дела?

Вековен опит насочва ─ за желан успех е ценна всяка полезност.

Сполука при пари се постига чрез развитие и предпазване на Регистрирани ресурси М.

Актуално е внедряване.


Правителството е с право да реши алтернатива за закрила.

То може,

(1) да употребява благодатен “Модел Ресурси М”

или

(2) без ползване на Ресурси М, да продължи работа при катастрофална наследеност и да е непълноценно.


Стартът на “Модел Ресурси М” е началото на края за гибелна догма.


P. S. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ” е публикувана илюстрация за държавен бюджет, при ползване на “Модел Ресурси М”.

Допълнителна информация