Законът

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”

Конспективна извадка за “Обществен закон за Ресурс М”


Определение за "Обществен закон за Ресурс М" ─ Съответните бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг имат обща същина (с име Ресурс М).

Той е:

- валиден;

- свободен;

- съществувал;

- видим в 2010 г.;

- ще бъде с всеки Процес.

 

Аналогичен на таен зародиш, потенциалът е при пари и се възражда в Ресурси М.

Важно е ─ новостта:

- е в локално, национално и световно стопанство;

- се изучава и напълно разкрива с цялостна атестация.

 

Законът:

- е теоретична, а Ресурсът М ─ практична изява на неразделност;

- до установяване на Ресурси М няма образ, а те ─ без фундаментална обоснованост занижават внимание.

 

Той:

- присъства при Процеси;

- е независим от маниери;

- е жизнено необходим за всеки;

- е самостоятелен и вън от съзнание;

- е вечен ─ от минало, сега и в бъдеще;

- не е подчинен на собственост;

- не се влияе от видове права и задължения;

- ще служи на живота;

- ще завоюва позиция на авангард за успех;

- ще се преподава ─ абитуриенти и абсолвенти ще знаят за него;

- ще е с:

► отлична репутация;

► признат авторитет.

 

Обективността е уникална.

 

През 2010 г. откритието е неочаквано.

Властите:

- са с наследени тревоги;

- без нагласа за публични овации;

- с колебания приемат изразителен напредък.

 

Сведенията в регистър за Ресурс М са възможни. Те са резултат от определена постоянна връзка, при която Ресурсът М се трансформира в Регистриран такъв.

 

Закономерност за Регистриран ресурс М ─ при последователна проява на закона за Ресурс М, отговаряща на решение за регистрация на обща същина при Определени съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг ─ със силата на закономерност има Регистриран ресурс М.

 

Тя е от XXІ век.

 

Ресурсите М са:

- производни;

- с уникално място в живота.

 

Неразбирането обезценя състояния.

При предпоставки ─ по воля на власти ─ се създават Регистрирани ресурси М.

Те са:

- актуални;

- факти от закона;

- развой на Ресурси М;

- с изключителна роля;

- констатация на наличност;

- изчислими, броят се указва от регистрирациите;

- с абсолютни и относителни промени, подобни на тези при Ресурси М;

- от неизвестни в битието ─ с позиция на капитален елемент на стопанство.

 

Регистрираните ресурси М са закономерен развой, но – в периода едва дял от всички суми са с временна смяна на разпоредител.

Коренът е – те са различни.

Самостоятелността им е обективна.

 

Регистрираният ресурс М е наличен при изяснени условия, а парите:

- предхождат начало;

- са в действителност;

- съществуват подир завършване на Процес.

 

Парите са необходими на човечеството.

 

“Повишаването полезността на парите” е най-важно качество на Регистрирани ресурси М.

Уголемяването му осигурява:

- разширен пазар;

- съпътстващи облаги;

- разцвет на цивилизацията;

- издръжливост срещу местни и чужди кризи.

 

Настъпва приложение.

Властите са с компетентност.

 

Групиране №1 на Регистрираните ресурси М:

- Първични ресурси М;

- Преки ресурси М;

- Непреки ресурси М.

 

Групиране №2 на Регистрираните ресурси М:

- Запазени ресурси М;

- Нови ресурси М.


Първостепенни функции на Регистрирани ресурси М към разпоредителите

- Дадени ресурси М

- Взети ресурси М

 

Фактите са достатъчни за създаване и реализиране на подобрение за:

- подпомагане на свойства;

- съпровождащи обществени блага;

- предпазване от управленческа катастрофа.

 

Уместно е хората да се възползват.

Решаващо е вярно вникване в реалността.

За благоприятна употреба трябва решение.

Допълнителна информация